Matestasjoner

Buffere utgjør et viktig element ved massehåndtering gjerne i forbindelse med lasting-/lossing eller som kobling mellom prosess-trinn. Bufferens oppgave er å omgjøre batcher til en kontrollert materialstrøm. Matestasjoner kan bestå av matestasjoner, nedgravde tunnelmatere eller kombinasjon av disse.