Slitegods og Reservedeler

Stort utvalg i slitedelene du trenger

Vi har slite-og reservedeler til de fleste knusere, sikter og båndtransportører

  • Clutch (manuell/hydraulisk)
  • Koblinger (fleksibel kobling mellom motor/pumpe og hydraulmotor/sikt, hydraulmotor/båndtransportører
  • Driv og vendetromler
  • Deler til vibrasjonsmaskineri til sikter og matere: H10 - H13 - H13X - B10 - B13 - B16.
  • El-utrustning
  • Matelommer
  • Horisontalsikter
  • Motorinnstallasjon
  • Slitedeler knuser (Lokomo, Metso, Sandvik, SBM, Kleemann, HAZEMAG*, Terex
  • Sikteduker, press-sveist

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt oss pr. e-post eller telefon