Gjenvinning

Magnetseparator

Gjenvinning

Magnetseparator

Magnetseparator, metalldeteksjon og vibrasjonsrenner

Vi har i mer en 30 år representert Eriez Magnetics Europe Ltd med levering av løsninger for metall-utskilling vha. magneter. Kunnskap om både fremstilling og bruk av magnetene har endret seg stort siden starten. Idag leverer vi båndmagneter basert på permanent- eller elektromagneter og med spesifiserte magnetfelt tilpasset bruken.

De fleste anleggene er basert på magnetløsninger for uttak av stålarmering, bolter, skruer, spiker og beslag mm. fra forknust betong eller kværnet virke. Flere magneter leveres også til pukkverk der en ønsker å hindre stål i å komme i fin-knusere. Kombinert med en metalldetektor vil en kunne sikre at ikke ferrittisk metall også hindres i den videre prosess-sløyfen.

«Fokusert magnet»

Eriez har utviklet en båndmagnet med two-delt magnet (TP=Twin Pole). Denne har en en særdeles god egenskap i å fjerne metall uten at metallet blir hengende vertikal og kan skade båndet.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg med det du lurer på!