Prosessindustri

HERCULES Trommel HT

Prosessindustri

HERCULES Trommel HT

HERCULES® er en kraftig trommel-løsning som benyttes til sortering av sprengt og evt. knust steinmateriale, leire, moréne og gjenvinningsmaterialer.

HERCULES® oppfyller kravene i standarden NEN-EN 13383 for kystsikring "Armour-Stone" og stein til vindmølleparker til havs. Det er kontroll av D-maks og spesielt lengde-bredde begrensning for steinstørrelse LMA 60/300 kg og LMA 15/300 kg som gjør HERCULES® unik. HERCULES® sorterer disse direkte fra inngående masser 0-900 mm. Nevnte standard ekskluderer bruk av galler- og vibrasjonssikter for størrelsesklasser over 180 mm.

HERCULES® kommer i flere størrelser med trommeldiameter 1,5-1,8-2,1-2,3-og 3,0 meter. HERCULES® har eksistert i mer enn 30 år og er levert til kunder over hele verden, og nå 2 stk i Norge. HERCULES® er en gjennomprøvd kraftig konstruksjon, konstruert for å tåle påkjenningene i jobben den er satt til å løse. Det finnes mange tromler i markedet, men bare én HERCULES®.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg med det du lurer på!