Belteknusere

HAAHJEM® CTC 136 FINES HYBRID

Belteknusere

HAAHJEM® CTC 136 FINES HYBRID

Finknuseverket HAAHJEM® CTC 136 FINES HYBRID er en selvgående maskin med egen elektrisk energi-forsyning og kommer forberedt for bruk av ekstern strømkilde.

Maskinen kan operere som sekundær-/ tærtiærknuser eller somselvstendig enhet for knusing av steinmateriale. Den kan mates enten ved bruk av hjullaster,gravemaskin eller en båndtransportør. Vibrasjonsmateren fungerer som bunn i matelommen og fjerner effektivt finstoff før materialet føres direkte til kon-knuseren via båndtransportør. Kort vei fra mater til knuser sammenholdt med presis nivåstyring, sikrer optimal prosesskontroll og optimal fyllingsgrad i knuseren.

En båndmagnet hengende over innmatingsbåndet sørger for at uønsket metall, så som gravemaskintenner, bolter og lignende ikke kommer i knuseren.

De knuste massene føres med en båndtransportør under matestasjonen og sammen med det forutskilte materialet til den 3-dekkede sikten. Utsiktet materiale tas ut for bakkelagring via båndmatere (ikke nedløpsrenner) og separate båndtransportører. Overstørrelse fra sikteprosessen returneres direkte fra sikten til knuseren for videre nedknusing. (Lukket krets knusing)

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg med det du lurer på!