Belteknusere

HAAHJEM® CTC 1208 S ZERO

Belteknusere

HAAHJEM® CTC 1208 S ZERO

Lengde produksjon
17,0 meter
Høyde produksjon
4,3 meter
Bredde produksjon
9,0 meter
Høyde transport
3,85
Vekt transport
53 tonn

Grovknuseverket CTC 1208 S ZERO drives 100% elektrisk. Maskinen er utrustet med drivlinje der en batteri-bank sørger for kabel-fri flytting av maskinen. Batteri-banken kan også aktiveres slik at strømbehovet ved oppstart reduseres og en under drift via en tilleggsmodul glatter strømtoppene. Lading skjer kontinuerlig. Ta kontakt for mer informasjon!

Den kan operere som selvstendig enhet for knusing av steinmateriale. Maskinen er modulbasert og består av tippbar matetrakt, kjeftknuser, sikt, båndtransportører, rammeverk og driv- og styreenhet.

Grovknuseverket betjenes via fjernstyring og mates fra gravemaskin til matestasjonen på maskinen. Denne består av en tippbar matetrakt som fører steinmaterialene til kjefteknuseren for knusing. Matetrakten er utformet slik at den hindrer inntak steinmateriale større enn inntaksåpningen til knuseren. Ved hjelp av den hydrauliske tippfunksjonen kan operatøren vha. fjernstyringen løfte ut overstor stein for bearbeiding på bakken.

Ved transport løftes den tippbare matetrakten og sidetransportøren av maskinen. Ved behov kan også hovedtransportøren enkelt tas av, alt vha. den stedlige matemaskinen.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg med det du lurer på!