Belteknusere

HAAHJEM® CTC 1208 FLEX

Belteknusere

HAAHJEM® CTC 1208 FLEX

Lengde produksjon
17,0 meter
Høyde produksjon, innmating
4,3 meter
Bredde produksjon, med bånd
9,0 meter
Høyde transport
3,85 meter
Vekt transport
49,9 tonn

Grovknuseverket CTC 1208 FLEX er en selvgående maskin med egen energiforsyning fra en dieselmotor. Den kan operere som selvstendig enhet for knusing av steinmateriale. Maskinen er modulbasert og består av tippbar matetrakt, kjeftknuser, sikt, båndtransportører, rammeverk og driv- og styreenhet.

Grovknuseverket betjenes via fjernstyring og mates fra gravemaskin til matestasjonen på maskinen. Denne består av en tippbar matetrakt som fører steinmaterialene til kjefteknuseren for knusing. Matetrakten er utformet slik at den hindrer inntak steinmateriale større enn inntaksåpningen til knuseren. Ved hjelp av den hydrauliske tippfunksjonen kan operatøren vha. fjernstyringen løfte ut overstor stein for bearbeiding på bakken.

Ved transport løftes den tippbare matetrakten og sidetransportøren av maskinen. Ved behov kan også hovedtransportøren enkelt tas av, alt vha. den stedlige matemaskinen.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om dette produktet? Ta kontakt og vi hjelper deg med det du lurer på!