FN's bærekraftsmål

HAAHJEM® støtter FN's arbeid med bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015. De beskriver 17 mål og delmål for bærekraftig global utvikling fram mot 2030. Målene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land, og er et veikart kart for den globale innsatsen for bærekraftig utvikling.

HAAHJEM® er produsent og leverandør av utstyr til gjenvinnings-, bygge- og anleggsbransjen og mineralindustrien. Utrustningen krever større mengder energi. I lys av målene for bærekraftig global utvikling medfører dette en forpliktelse til å utvikle løsninger som bygger på nullutslipp og økt bruk av fornybare energikilder.

Ren energi og riktig energibruk er viktig i FNs bærekraftsmål.

Vi velger å bygge vår strategi for selskapets utvikling og vil etablere tiltak for å imøtekomme FN's plan med hovedvekt på følgende to bærekraftsmål:

Mål 09: Industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon